สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 151
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 836
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,804,156
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 กุมภาพันธ์ 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28             
             
  ทัวร์ญี่ปุ่น
[ +zoom ]
SUPER JAPAN & BRUNEI ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ญี่ปุ่น มัสยิดทองคำ ที่บรูไน  
Print
รหัสสินค้า : PV-IAW-NRTBI-JB01 Super Japan & Brunei-Oct-Nov 19
ราคา : 36,111.00 บาท
[18 มิถุนายน 2562 12:37 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 1633)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - บันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) – ซิตี้ทัวร์บรูไน+ดินเนอร์-บันดาเสรีเบกาวัน - กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะุ – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – เมืองคานางาวะ-วัดพระใหญ่เมืองคามาคุระ – โตเกียว – ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ -วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – สนามบินนาริตะ – บันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
SUPER JAPAN & BRUNEI
ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ญี่ปุ่น มัสยิดทองคำ ที่บรูไน
รับไม่เกิน 24 ท่าน เท่านั้น
อาหารครบทุกมื้อไม่มีลอยเพ
กำหนดเดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 5 วัน 3 คืน
          เดินทางโดย
  • Full Service Airline
  • น้ำหนักสัมภาระรวม 30 กก. / ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 24 ท่าน/กรุ๊ป เพื่อการบริการลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง
  • บริการอาหารครบทุกมื้อตลอดการเดินทาง
วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - บันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) – ซิตี้ทัวร์บรูไน+ดินเนอร์                    (-/-/D)                                                                                                                                                                10.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินรอยัล บรูไน (BI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน ณ สนามบิน
13.30 น.       ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 514
               (บริการอาหารและเครื่องดื่มทุกที่นั่งบนเที่ยวบิน)
17.15 น.       ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
               นำท่านชมความงดงามของ มัสยิดโอมาร์อาลีไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque) อีกหนึ่งมัสยิดชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ที่ 3 สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน มัสยิดแห่งนี้ตั้งสวยเด่นเป็นสง่าติดแม่น้ำบรูไน ซึ่งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างล้วนหรูหราสมราคากับการก่อสร้างเพื่อองค์สุลต่าน ไล่ตั้งแต่ปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี พรมที่สั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา ไปจนถึงโดมทองคำบริสุทธิ์ ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาเลียน ซึ่งมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดศักดิ์สิทธ์บนเกาะเล็กๆ ที่มีทางเดินเชื่อมไปยังเรือพระราชพิธีจำลองที่อยู่กลางทะเลสาบ ซึ่งมีการขุดทะเลสาบหน้ามัสยิดเพื่อความงดงามของเงาสะท้อนยามค่ำคืน
               จากนั้นนำทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ (Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque) มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยู่ด้านนอกทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองคำสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ"
               หมายเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
               นำทุกท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่ Night Market แหล่งรวมอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด ขนมต่างๆ และผลไม้ท้องถิ่น
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ....ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาเสรีเบกาวัน
วันที่ 2    บันดาเสรีเบกาวัน - กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะุ – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์
                                                                                               (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
00.35 น.      เดินทางสู่กรุงโตเกียว โดย สายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 695
              (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทุกที่นั่งบนเที่ยวบิน)

07.30 น.      เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน                      โตเกียว ทางเข้าวัดมีประตูขนาดใหญ่ เรียกว่า ประตูคามินาริ (Kaminari-mon) หรือ "ประตูอสุนี" บนคานประตู                  แขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่ มีความสูงกว่า 5.5 เมตร ที่มีรูปสายฟ้าและเมฆ                     เขียนด้วยสีดำและแดง ในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ 5 ชั้น และอาคารหลักที่เป็น         ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนง (Kannon Bosatsu) เชิญทุกท่านกราบ               นมัสการ        และขอพรพระโพธิสัตว์คันนง องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองคำ สูง 5 นิ้ว               บริเวณรอบๆวัด มีร้านค้าขายสินค้า และอาหารพื้นเมืองญี่ปุ่นมาวางขายจำนวนมาก โดย เฉพาะที่ถนนนากามิเสะ                  ซึ่งทอดยาวตั้งแต่ประตูสายฟ้าไปจนถึงบริเวณวัด สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ขาย    ของที่ระลึกต่างๆ เช่น พัด                ภาพวาดแผ่นไม้ ชุดกิโมโนเสื้อคลุมแบบต่างๆ ม้วนภาพเขียน ขนมหวานพื้นเมือง ไปจนถึง  หุ่นยนต์ของเล่น เสื้อยืด                  หรือของประดับโทรศัพท์มือถือ
               นำท่านไปยัง สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมี ทั้ง       วัด
               ศาลเจ้าทะเลสาป และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย บรรยากาศร่มรื่น จึงเป็นสถานที่ที่
               ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน รูปปั้นที่มีชื่อเสียง เป็นรูปไซโง ทากาโมริ กำลังพา
               สุนัขของเขาเดินเล่นในสวนนี้
เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI VILLAGE) บ่อน้ำที่เกิดจากการ
               ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่่อ เป็นน้ำที่ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้ เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านขายขนมขึ้นชื่อ มากมาย เช่น ขนมดังโง๊ะย่าง ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวล
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” อีกชื่อก็คือ "ปูมัตสึบะู"
               ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง "เกาะฮอกไกโด" ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เื้นื้อมีรสชาติอร่อยที่สุด และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย
               หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ "การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ" เพื่อสุขภาพ "ออนเซ็น" (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้ มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
               ãพักที่ FUJI HAKONE SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 3    ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – เมืองคานางาวะ     
                                                                                              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                   
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮะโกเนะ (Hakone National Park) แหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่สามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี
               นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHINOKO) ซึ่งเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจรสลัดของทางตะวันตก ให้ท่านได้สัมผัสความงามราวกับภาพวาดทิวทัศน์ของทะเลสาบอาชิ ไฮไลท์ของการล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ คือ ท่านจะมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิที่เป็นฉากหลังของทะเลสาบแห่งนี้
               เดินทางต่อไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 2013 โดยองค์กร UNESCO จัดเป็นมรดกโลกลำดับที่ 17 ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าศิลปินไม่ว่าจะนักกวี หรือช่างภาพพิมพ์ ผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับภูเขาฟูจิออกมามากมายตั้งแต่อดีต ภูเขาไฟฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า "ฟูจิซัง" ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า "ฟูจิยะมะ" เนื่องจากตัวอักษรคันจิตัวที่ 3 () สามารถอ่านได้ 2 แบบทั้ง "ยะมะ" และ "ซัง"
เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นำท่านเดินทางไปยัง หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani Valley + Cable Car) ผู้คนเริ่มเรียกที่แห่งนี้ว่า Ochigoku หรือ “หุบเขานรก” หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดจากการระเบิดของ ภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว โดยปัจจุบันยังคงเป็นอีกหนึ่ง ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและกำมะถันยังหลงเหลืออยู่ จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหลักๆ คือ Kuro-Tamago หรือไข่ดำ ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี โดยมีความเชื่อที่สืบทอดกันมา
               จากนั้นเดินทางต่อยัง โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เอ้าท์เลตแห่งนี้มีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ โดยร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย
               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคามาคุระ
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
             พักที่ WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 
วันที่ 4   วัดพระใหญ่เมืองคามาคุระ – โตเกียว – ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ                   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                       เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
             เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านกราบสักการะ ณ วัดพระใหญ่ (Daibutsu) หรือที่ได้รับการขนานนามว่า “Great Buddha of Kamakura” พระใหญ่แห่งคามาคุระประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของเมืองคามาคุระ โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เริ่มแรกนั้นองค์พระท่านไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกอย่างที่เห็นๆ อยู่อย่างในปัจจุบัน แต่เดิมองค์พระนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆ ที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายนอกอาคารอย่างที่นี่
             นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดินฮาราจูกุ (Harajuku Walking Street) ย่านนี้เป็นย่านของวัยรุ่น                 ญี่ปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลย์ตามตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ มีการแสดงดนตรี
               โชว์ความสามารถพิเศษให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชม แหล่งชอปปิ้งในย่านนี้จะเน้นไปที่             เสื้อผ้าแฟชั่นแบบวัยรุ่น และร้านกิ๊ฟช็อปน่ารักๆ หลายร้าน และนอกจากนี้ย่านฮาราจูกุ          ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่ที่คนญี่ปุ่นเคารพ นับถือ ตั้งอยู่ใน
               สวนป่าใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติ
เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย            จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่น                      เก๋ๆ เท่ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาทิร้าน               100 เยน ที่สินค้าแทบทุกชิ้นภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยน ทั้งสิ้น ร้านขายเครื่อง              อิเล็คทรอนิกส์ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางค์ยาและสินค้าอื่นๆ แหล่งบันเทิงยาม            ราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
               (ถ้ามีเวลา) นำทุกท่านเที่ยวชม เกาะโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ                 ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม                     ตั้งอยู่มากมาย แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว และวิวของอ่าวโตเกียวที่สวยงามยามเย็น
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
               พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 
วันที่ 5   วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – สนามบินนาริตะ – บันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                   
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น.      สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่...สนามบินนาริตะู
11.45 น.       เหินฟ้าสู่ บันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 696
               (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทุกที่นั่งบนเที่ยวบิน)   
17.10 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน นำท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.40 น.      นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินรอยัล บรูไน                        เที่ยวบินที่ BI 519 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทุกที่นั่งบนเที่ยวบิน)              
20.25 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************
อัตราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเด็ก**
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
19-23 ตุลาคม 2019 37,999.- 4,500
16-20 พฤศจิกายน 2019 36,111.- 4,500
 
วิธีการชำระเงิน  ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
             **ทางเราไม่สามารถจองที่นั่งแบบเจาะจงได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป**
- ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
- ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด
30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Royal Brunei
เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – นาริตะู – บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
- น้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง
    สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม  สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
-ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่มีอายุ1 – 80 ปี กรณีมีอายุมากกว่า 80 ขึ้นไปทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จากบริษัทที่ท่านไว้วางใจ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
- ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
- ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,200 บาท
     (ทางเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ขออนุญาตเก็บค่าทิป ที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
-กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้                 
- ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
- การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน       คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน       ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
-ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ  จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบิน และที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
2. ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้น ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกเข้าไปสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY