สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 29
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,840
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,266,955
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
  ทัวร์ญี่ปุ่น
[ +zoom ]
ฮอกไกโด เที่ยวฟิน ดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน
Print
รหัสสินค้า : FTEC-FT-CTS XJ 02V ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฟิน ดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน โดย-XJ
ราคา : 24,990.00 บาท
[10 มิถุนายน 2562 16:36 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 281)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) -สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาเซรุบุโนะโอกะ – สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เลท -อิสระเต็มวันในซัปโปโร -สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน-กันยายน 2562
ฮอกไกโด เที่ยวฟิน ดอกไม้หลากสี 
อิสระ1 วัน ในเมืองฮอกไกโด
สวน 4 ฤดู คลองโอตารุ สระน้ำสีฟ้า
 
วันที่หนึ่ง                    กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20.00 น.                     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
23.55 น.           บินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
 
วันที่สอง          สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาเซรุบุโนะโอกะ – สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์                 
08.20 น.           เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดินแดนโรแมนติคทางเหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคำว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เส้นทางสู่ทะเลเหนือ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานว่า “สะดือของฮอกไกโด”รายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิในกลุ่มภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบาริ เมืองฟุราโน่นั้นมีสภาพอากาศเย็นและแห้งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาที่หิมะตก ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิตะ (Farm Tomita) ฟาร์มที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของเมือง” เนื่องจากมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆกับทุ่งดอกไม้ยังมีร้านกาแฟ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ อาทิ น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ สบู่ลาเวนเดอร์ ซอร์ฟครีมลาเวนเดอร์ พุดดิ้งลาเวนเดอร์และอีกมากมาย ฟาร์มโทมิตะนั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอร์แล้ว ยังมีการพัฒนาดอกไม้อีกหลากสายพันธุ์ให้ผลิดอกออกใบและสีสันที่สวยสดงดงาม ดังจะเห็นได้จากทุ่งดอกไม้ 7 สี หรือทุ่งอิโรโดริ (Irodori Field) ที่มีทั้งสีม่วง สีขาว สีแดง สีส้ม สีชมพู ฯลฯ งดงามดั่งสายรุ้งเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) หรือที่เรียกว่า เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวนชิคิไซโนะโอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca และในช่วงฤดูหนาวจะเปิดเป็นลานสกี พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500-2000 เยน) 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอกะ (Zerubu no oka) ซึ่งมีความหมายว่า “เนินแห่งสายลม กลิ่นหอม และความเพลิดเพลิน” ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ ทำให้มีชื่อเรียกว่า งานผ้าลายดอกไม้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านชม สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสีฟ้าสดใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอ นี้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ทำให้น้ำถูกกั้นไม่ให้ออกจากเขื่อน น้ำถูกกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ที่มีสีฟ้าสวยสดใส แตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้บ่อน้ำแห่งนี้โดดเด่นน่าไปเที่ยวชม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
เย็น                          อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม          เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เลท
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานานจึง มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ คลองสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคประดับตกแต่งด้วยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ ภายในมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามสะดวก นำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ โรงเป่าแก้วชื่อดังของเมืองโอตารุ ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยวิธีกรรมดั้งเดิม หรือหากท่านใดชื่นชอบการประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมขั้นตอนทำเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้างผลงานเป็นของตนเองได้ หรือจะเลือกซื้อสินค้าสวยๆที่มีอย่างหลากหลายก็ได้เช่นกัน อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากแก้วของชาวโอตารุนั้น เริ่มต้นหลังจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวเมืองลายคนจึงหันไปผลิตเครื่องแก้วเพื่อเป็นการทดแทนรายได้ ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วอยู่ เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารัก ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี เช่น กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจานชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง มิตซุยเอ้าท์เลท เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกให้ท่านเลือกชมและซื้อมากมาย
เย็น                อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่             อิสระเต็มวันในซัปโปโร
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มอบอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง 
** การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ารถหรือไกด์ส่วนตัวสามารถแจ้งความประสงค์กับเอเย่นต์ที่ท่านทำการจอง **
ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน
                   - ตึกรัฐบาลเก่า                        - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ                     - ตลาดปลายามเช้า
                    - หอนาฬิกา                              - ช้อปปิ้ง JR TOWER              - สวนสัตว์มารุยามะ
                    - โรงงานเบียร์ซัปโปโระ             - ร้านร้อยเยน                          - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
                    - สวนโอโดริ                              - โรงงานซ็อกโกแลต              - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
                    - หอคอย ทีวีทาวเวอร์                - ตรอกราเมน                         - ภูเขาโมอิวะ
                   การเดินทางภายในเมืองซัปโปโร
 1. รถไฟใต้ดิน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง โดยที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ คือ สีเขียว(Namboku) วิ่งจากเหนือ-ใต้ , สายสีส้ม(Tozai) วิ่งจากตะวันออก-ตะวันตก , และสายสีฟ้า(Toho) โดยภายในขบวนจะมี เสียงประกาศในขบวนรถไฟรวมถึงป้ายบอกทางและคำอธิบายต่างๆ ยังบอกทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลีสลับกัน
 2. รถราง ประจำมืองของซัปโปโรเป็นเส้นทางวนรอบเมือง สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์บ้านเรือนและร้านค้าในเมือง
 3. รถแท็กซี่ บริเวณใจกลางเมืองและตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรจะมีจุดขึ้นรถแท็กซี่ รถแท็กซี่ส่วนใหญ่สามารถใช้เครติดการ์ดได้ นอกจากนี้คนขับรถยังทำหน้าที่เป็นไกด์ให้ด้วย (หมายเหตุ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น)
 4. รถจักรยาน เป็นวิธีการที่สะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ สามารถวิ่งรอบถนนซัปโปโรได้อย่างอิสระเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นๆ และสามารถรับและคืนรถจักรยานได้ที่โรงแรมที่พัก
ค่ำ                 อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า            สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ
10.00 น.           ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ) เที่ยวบินที่ XJ621            
15.50 น.           เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
ฮอกไกโด เที่ยวฟิน ดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน โดย-XJ  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน
 
เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง
 
เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง
 
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 
พักเดี่ยว
26 - 30 มิ.ย. 62 24,990 24,990 24,990 14,990 5,900
03 – 07 ก.ค. 62 27,990 27,990 27,990 17,990 5,900
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 27,990 27,990 27,990 17,990 5,900
07 – 11 ส.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
14 – 18 ส.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
21 – 25 ส.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
04 – 08 ก.ย. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
11 – 15 ก.ย. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
18 – 22 ก.ย. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
25 – 29 ก.ย. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900
             
 


อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก.
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
23 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY